Hướng dẫn xây dựng thí điểm một số chỉ số cơ bản đo lường chất lượng bệnh viện

Ngày 29 tháng 11 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định số 7051/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn xây dựng thí điểm một số chỉ số cơ bản đo lường chất lượng bệnh viện được áp dụng tại các bệnh viện công lập và tư nhân

Quyết định 7051/QĐ-BYT ngày 29/11/2016 ban hành Hướng dẫn xây dựng bộ chỉ số đo lường chất lượng bệnh viện

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments