Hướng dẫn tạm thời “Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19 tại nhà”

Quyết định số  4109/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 Về việc ban hành hướng dẫn tạm thời “Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19 tại nhà”

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments