Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc

Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30/5/2014 của Bộ Y tế

Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30/5/2014 của Bộ Y tế

Download

CÙNG DANH MỤC

5 comments

  • anh chị nh có văn bản hứng dẫn quyết định này chưa anh cho em xiniQuyết định 782/QĐ-BYT

  • Trong tài liệu ” Hướng dẫn quy trình kĩ thuật chuyên ngành Hồi sức – Cấp cứu – Chống độc” do BYT ban hành có rất nhiều bài mà nội dung nhắc đến là: xem Quy trình dùng chống đông trong lọc máu liên tục. Tuy nhiên tôi không thấy bài đó trong  tài liệu. Vậy tôi mong người có nhiệm vụ xem xét lại phần này, vì đây là “tài liệu mang tính pháp lý” rất cần cho tuyến tỉnh nơi tôi đang làm việc. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  • Trong tài liệu ” Hướng dẫn quy trình kĩ thuật chuyên ngành Hồi sức – Cấp cứu – Chống độc” do BYT ban hành có rất nhiều bài mà nội dung nhắc đến là: xem Quy trình dùng chống đông trong lọc máu liên tục. Tuy nhiên tôi không thấy bài đó trong tài liệu. Vậy tôi mong người có nhiệm vụ xem xét lại phần này, vì đây là “tài liệu mang tính pháp lý” rất cần cho tuyến tỉnh nơi tôi đang làm việc. Tôi xin chân thành cảm ơn!