Công văn số 1709/KCB-QLCL ngày 22/11/2017 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc Báo cáo kết quả thực hiện đề án giảm quá tải bệnh viện

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013-2020, giao cho Bộ Y tế “Chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định”.

>> CV 1709.bao cao ket qua thuc hien de an giam qua tai BV (.doc)

>> CV 1709. bao cao ket qua thuc hien de an giam qua tai BV (.pdf)

>> Bo cong cu danh gia ket qua 5 nam de an giam tai

Sau 5 năm thực hiện đề án, để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị các Bệnh viện trực thuộc Bộ; Sở Y tế chỉ đạo các Bệnh viện Nhà nước và tư nhân trên địa bàn thuộc sự quản lý của Sở Y tế, triển khai thực hiện đánh giá kết quả thực hiện Đề án giảm quá tải bệnh viện, theo các nội dung sau:

– Thực hiện cải tiến quy trình khám bệnh;

– Thực trạng và cải tạo cơ sở hạ tầng bệnh viện;

– Tiếp nhận đào tạo, chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên;

– Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới;

– Hiệu suất sử dụng giường bệnh.

Có Bộ câu hỏi đánh giá gửi kèm theo và được thiết kế báo cáo trên hệ thống báo cáo trực tuyến cập nhật (https://goo.gl/forms/TQdimJoid4F2J5Th1): truy cập đường link và nhập vào mục SIGN IN địa chỉ email của cá nhân người nhập liệu hoặc của cơ quan, sau đó nhập liệu theo từng mục yêu cầu của form báo cáo). Báo cáo được thực hiện hoàn chỉnh và báo cáo theo đường link trên trước ngày 15/12/2017  để kịp tổng hợp, phân tích báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

– Chú thích mục (*) Thực hiện cải tiến quy trình khám bệnh là: Ngoài phần đánh giá như nội dung Bộ câu hỏi, đề nghị các bệnh viện có hệ thống công nghệ thông tin quản lý người bệnh khám bênh, kết xuất số liệu tối thiểu của 500 lượt khám bệnh liên tiếp, ở bất kỳ thời gian nào trong 3 tháng cuối năm 2017. Bao gồm các thông tin: đặc điểm người bệnh; đăng ký thủ tục khám bệnh; khám chuyên khoa gì; các kỹ thuật cận lâm sàng được thực hiện – kèm theo thời gian chi tiết của mỗi công đoạn trong quy trình khám bệnh (tính từ lúc bắt đầu đăng ký đến khi hoàn tất quy trình khám bệnh.

Trong trường hợp cần thiết, đề nghị liên hệ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh: qua hộp thư điện tử tonghopkcb@gmail.com; hoặc TS. Vương Ánh Dương 0963369586  (nội dung báo cáo) ; CN. Nguyễn Thế Tùng, 01662678664  (kỹ thuật nhập liệu) .

Trân trọng cảm ơn./.

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments