Công tác quản lý hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (gửi kèm công văn số 1508/KCB-HN)

Công văn số 1508/KCB-HN ngày 13/10/2017 về việc báo cáo quản lý hoạt động hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Báo cáo gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 21/10/2017 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý hành nghề khám, chữa bệnh- Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Điện thoại/Fax: 024-62732110 hoặc ThS. Phạm Quốc Trung; Email: trung.ttbyt@gmail.com

>>Mẫu-BC-30.9

>>cvrn-2017-1508-1

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments