Quyết định số số 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28/9/2001 của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ bệnh án

Nhằm thống nhất biểu mẫu hồ sơ bệnh án, sổ sách ghi chép trong bệnh viện, Bộ Y tế đã ban Mẫu hồ sơ bệnh án dùng trong bệnh viện được sử dụng chung cho các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện) của nhà nước, tư nhân, và các cơ sở có vốn đầu tư của nước ngoài. Riêng các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành do yêu cầu chuyên sâu có thể bổ sung một số nội dung cần thiết vào các mẫu sau khi được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Y tế.

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số: 4069/2001/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU HỒ SƠ, BỆNH ÁN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân,
Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế,
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị- Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều1. Nay ban hành các mẫu hồ sơ, bệnh án để dùng trong bệnh viện (có các mẫu đính kèm).

Điều 2. Các mẫu ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng trong các cơ sở khám chữa bệnh (được gọi chung là bệnh viện) của nhà nước, bán công, dân lập, tư nhân, các cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu tư của nước ngoài. Riêng các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành do yêu cầu chuyên sâu có thể bổ sung một số nội dung cần thiết vào các mẫu sau khi được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3. Giao cho Vụ trưởng Vụ Điều trị-Bộ Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các mẫu hồ sơ bệnh án tại các bệnh viện trong cả nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Huỷ bỏ Quyết định số 1333/1999/BYT-QĐ ngày 03 tháng 05 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành các mẫu hồ sơ, bệnh án để dùng trong bệnh viện.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng các Vụ của cơ quan Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế ngành, Hiệu trưởng Trường Đại học, Trung học Y, Dược chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
– Như điều 5;
– Văn phòng Chính phủ (để công báo);
– Lưu ĐTr, PC;
– Lưu trữ.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG

đã ký

Lê Ngọc Trọng


MỤC LỤC 

MẪU HỒ SƠ BỆNH ÁN DÙNG TRONG BỆNH VIỆN

1. Hướng dẫn ghi và mã các thông số hồ sơ bệnh án (click to download)

2. Phần I (click to download)
– Mẫu bệnh án: 24 loạị
– Mẫu bệnh án YHCT Ngoại trú (mới ban hành) (download)
– Mẫu bệnh án YHT Nội trú (mới ban hành) (download)
– Mẫu bệnh án Mắt (mới ban hành) (download)

3. Phần II (click to download)
– A. Mẫu giấy, phiếu y: 45 loại
– B. Mẫu giấy, phiếu dược: 18 loại
– C. Mẫu giấy, phiếu vật tư thiết bị y tế: 3 loại

4. Phần III (click to download)
– A. Mẫu sổ y: 42 loại
– B. Mẫu sổ dược: 3 loại
– C. Mẫu sổ vật tư thiết bị y tế: 2 loại

5. Phần IV (click to download)
– Phụ lục 1: Bảng mã các xét nghiệm Huyết học, Hoá sinh và Vi sinh (Thay thế bằng Thông tư 43)
– Phụ lục 2: Bảng mã các chẩn đoán Hình ảnh và Nội soi (Thay thế bằng Thông tư 43, 50)
– Phụ lục 3: Danh mục các xã, huyện, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
– Phụ lục 4: Bảng mã các bệnh viện, viện
– Phụ lục 5: Bảng mã 54 dân tộc
– Phụ lục 6: Bảng mã nghề nghiệp theo thành phần xã hội
– Phụ lục 7: Bảng mã một số nước.

Download

CÙNG DANH MỤC

13 comments

 • Cho em hỏi mã đơn vị hành chính đã bị thay đổi thì giờ mã bệnh án nội trú 4069 phải viết thế nào ạem ở Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh ạ

  • em cũng đang muốn biết thông tin này. mong đc sự hướng dẫn ạ!

 • Xin hỏi, Cơ quan BHYT khi quyết toán chi phí cho đơn vi em cho rằng. Căn cứ DMKT quy đinh trong THông tư 43, DMKT đươc phê duyệt ở chuyên ngành nào thì cả bênh viện chỉ được thực hiện ở chuyên ngành đó, nếu khoa khác hoăc chuyên ngành khác thuộc bênh viện thưc hiện kỹ thuât đó thì sẽ không được thanh toán. Điều này có trái với nội dung trong Thông tư 43 có ghi “Một kỹ thuật có thể được nhiều chuyên khoa, chuyên ngành thực hiện, nhưng trong Thông tư này được sắp xếp ở chuyên khoa, chuyên ngành phù hợp nhất.) không? Nếu theo ý kiến của cơ quan BHYT là đúng thì kỹ thuật tiêm bắp, tiêm trong da, tiêm dưới da,….chỉ đươc phê duyệt trong danh mục kỹ thuật chuyên ngành nội khoa,. Do đó, nếu làm kỹ thuât này ở khoa Nội thì được thanh toán, còn nếu làm ở khoa Ngoại, nội tiết,…thì không đươc thanh toán?Rất mong Bộ Y tế sớm có ý kiến trả lời. Nếu có thể bằng văn bản để làm cơ sở?Xin cám ơn!

  • 38002 – Bệnh viện mắt – 251 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ TPth

 • Xin cho hỏi, em thấy BYT có ra một quyết 2035/QĐ-BYT ngày 12 tháng 06 năm 2013  Ban hành danh mục kỹ thuật về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y khoa. Trong đó có danh mục Nghề nghiệp được lấy theo Quyết định số 114/1998/QĐ-TCTK ngày 29 tháng 3 năm 1998 của Tổng cục Thống kê. Mà bộ danh mục theo Tổng cục thống kê với bộ danh mục đính kèm trong quyết định này không tương đồng nhau. Vậy cho em hỏi hiện tại thì dùng theo bộ danh mục nào để ghi nhận thông tin cho bênh nhân. Cảm ơn nhiều ah.

 • Xin hỏi: Cách hướng dẫn ghi bệnh án ở Trạm Y tế xã phường ạ. Trong đó các phiếu như chăm sóc, truyền dịch, dấu hiệu sinh tồn, công khai thuốc có cần phải có không hay tất cả ghi vào phiếu điều trị ạ. Xin cảm ơn và mong được giải đáp sớm.

 • Cho e hỏi vấn đề này với ạ . Hiện Bảo hiểm Bình Dương yêu câu các thủ thuật TMH ,YHCT đều phải làm bệnh án ngoại trú (dù chỉ cho thủ thuật có 1 lần duy nhất) Vậy có nơi nào gặp trường hợp này ko ạ . em tìm hoài mà ko ra công văn hay quyết định nào của bộ liên quan tới vấn đề này hết.Mong mọi người giúp đỡ.

 • Cho e hỏi vấn đề này với ạ . Hiện Bảo hiểm Bình Dương yêu câu các thủ thuật TMH ,YHCT đều phải làm bệnh án ngoại trú (dù chỉ cho thủ thuật có 1 lần duy nhất) Vậy có nơi nào gặp trường hợp này ko ạ . em tìm hoài mà ko ra công văn hay quyết định nào của bộ liên quan tới vấn đề này hết.Mong mọi người giúp đỡ.

 • Xin hỏi mã đơn vị hành chính của huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau là bao nhiêu ạ?

 • Hiện nay BHXH đang tìm mọi kẽ hở để tìm lý do để xuất toán các dịch vụ kỹ thuật.
  Trong khi đó các văn bản hướng dẫn của BYT chưa cụ thể và kịp thời. Ở Nghệ an BHXH đang định xuất toán toàn bộ dịch vụ kỹ VLTL-PHCN với lý do không có tờ trình tự phẩu thuật thủ thuật. Điều này rất vô lý: Các kỹ thuật PHCN nói riêng, thủ thuật loại 3 nói chung( thay băng, thông tiểu, thông dd, chiếu hồng ngoại, xoa bóp, châm cứu) nên chăng bỏ quy định ghi trình tự pt-tt. Đây là thủ thuật làm hàng loạt nhiều lần, nhiều ngày liên tục. Hoặc ít nhất thì BYT nên quy định từ tt-pt hạng mấy thì phải ghi lờ lược đồ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở trong công tác điều trị cho bn và thanh toán thuận lợi(đơn giản các thủ tục hành chính giấy tờ)