Hiển thị 126-150 trong 314 kết quả

Số VB Trích yếu Ngày bH
5447/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút A 19/06/2015
20/2015/QĐ-TTg Quyết định số 20/2015/QĐ-TTg ngày 18/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 1,2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Khoa A11 Viện Y học cổ truyền Quân đội 18/06/2015
12/2015/TT-BYT Thông tư 12/2015/TT-BYT ngày 28/5/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 28/05/2015
10/2015/TTLT-BYT-BNV Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ 27/05/2015
1493/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí Hồi sức tích cực 22/04/2015
1494/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý Huyết học 22/04/2015
1494/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh Huyết học 22/04/2015
07 /2015/TT-BYT Thông Tư số 07 /2015/TT-BYT ngày 3/4/2015 quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh 03/04/2015
05/2015/TT-BYT Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/03/2015 của Bộ Y tế Ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế 17/03/2015
04/2015/TT-BYT Thông tư Quy định về thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 17/03/2015
04/2015/TT-BYT Thông tư số 04/2015/TT-BYT ngày 17/03/2015 của Bộ Y tế Quy định về thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám, chữa bệnh 17/03/2015
708/QĐ-BYT Tài liệu hướng dẫn sử dụng Kháng sinh 02/03/2015
01/2015/TT-BYT Thông tư 01/2015/TT-BYT ngày 27/2/2015 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn tư vấn phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế 27/02/2015
16/2015/NĐ-CP Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập 14/02/2015
315/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh sản phụ khoa 29/01/2015
75/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Da liễu 13/01/2015
40/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt 12/01/2015
5449/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút D 30/12/2014
5448/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút B 30/12/2014
5450/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút E 30/12/2014
53/2014/TT-BYT Thông tư 53/2014/TT-BYT ngày 29/12/2014 về Quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng 29/12/2014
50/2014/TT-BYT Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 Quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật 26/12/2014
122/2014/NĐ-CP Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế 25/12/2014
5204/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh bằng Y học hạt nhân 18/12/2014
117/2014/NĐ-CP Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 18/12/2014 của Chính phủ Quy định về Y tế xã, phường, thị trấn 18/12/2014