Hiển thị 316 trong 316 kết quả

Số VB Trích yếu Ngày bH
PHCN Tài liệu Hướng dẫn người khuyết tật và gia đình về Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 01/01/2008
PHCN Tài liệu Hướng dẫn cán bộ Phục hồi chức năng và cộng tác viên về Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 01/01/2008
PHCN Tài liệu Đào tạo nhân lực Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 01/01/2008
PHCN Bộ Tài liệu Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 01/01/2008
PHCN Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 01/01/2008
43/2007/QĐ-BYT Quy chế quản lý chất thải y tế 30/11/2007
03/2007/QH12 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 21/11/2007
64/2006/QH11 Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội: Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 29/06/2006
4069/2001/QĐ-BYT Mẫu hồ sơ bệnh án dùng trong bệnh viện 28/09/2001
1895/1997/QĐ-BYT Quy chế bệnh viện 1895 19/09/1997
Thư viện Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị 16/07/1974
Thư viện Tổng hợp 16/07/1974
Thư viện Quy trình kỹ thuật khám, bệnh chữa bệnh 16/07/1794
PHCN Bộ sách Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (WHO)
420/KCB-QLCL&CĐT Bảo đảm công tác khám, chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2019
Quyết định số 3087/QĐ-BYT ngày 16 tháng 7 năm 2020 Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tiền đái tháo đường”