Hiển thị 276-300 trong 312 kết quả

Số VB Trích yếu Ngày bH
41/2011/TT-BYT Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế : Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 14/11/2011
92/2011/NĐ-CP Nghị định số 92/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế 17/10/2011
87/2011/NĐ-CP Nghị định số 87/NĐ-CP ngày 27/9/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh 27/09/2011
3280/QĐ-BYT H­ướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường type 2 09/09/2011
22/2011/TT-BYT Thông tư 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế Quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện 10/06/2011
23/2011/TT-BYT Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh 10/06/2011
15/2011/TT-BYT Thông tư số 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện 19/04/2011
466/QĐ-BHXH Quy trình giám định Bảo hiểm Y tế 19/04/2011
07/2011/TT-BYT Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện 26/01/2011
08/2011/TT-BYT Thông tư số 08/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn công tác dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện 26/01/2011
3192/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp 31/08/2010
09/2010/TT-BYT Thông tư số 09/2010/TT-BYT ngày 28/04/2010 của Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc 28/04/2010
40/2009/QH12 Luật khám bệnh, chữa bệnh 23/11/2009
4121/QĐ-BYT Tài liệu Hướng dẫn xử trí tiêu chảy ở trẻ em 28/10/2009
18/2009/TT-BYT Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009 của Bộ Y tế Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 14/10/2009
182/2009/TT-BTC Thông tư số 182/2009/TT-BTC ngày 14/09/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện 14/09/2009
11/2009/TT-BYT Thông tư số 11/2009/TT-BYT ngày 14/08/2009 của Bộ Y tế Ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 14/08/2009
16/2008/QĐ-BYT Quyết định số 16/2008/QĐ-BYT ngày 22/4/2008 của Bộ Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế 22/04/2008
30/2008/QĐ-TTG Quyết định số 30/2008/QĐ-TTG ngày 22/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 22/02/2008
04/2008/QĐ-BYT Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú (đã thay thế bởi Thông tư số 05/2016/TT-BYT Quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú) 01/02/2008
01/2008/QĐ-BYT Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc 21/01/2008
PHCN Tài liệu Đào tạo nhân lực Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 01/01/2008
PHCN Bộ Tài liệu Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 01/01/2008
PHCN Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 01/01/2008
PHCN Tài liệu Hướng dẫn người khuyết tật và gia đình về Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 01/01/2008