Hiển thị 251-275 trong 312 kết quả

Số VB Trích yếu Ngày bH
28/2012/TT-BYT Thông tư số 28/2012/TT-BYT ngày 4/12/2012 của Bộ Y tế Quy định “Danh mục bệnh mà người mắc bệnh đó không được lấy mô, bộ phận cơ thể để ghép cho người bệnh” 04/12/2012
4443/QĐ-BYT Hướng dẫn Thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện 12/11/2012
4235/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Hô Hấp 31/10/2012
3978/QĐ-BYT Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Tai Mũi Họng 18/10/2012
3906/QĐ-BYT Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhãn khoa 12/10/2012
6520/BYT-K2ĐT Chương trình đào tạo Quản lý điều dưỡng 27/09/2012
6520/BYT-K2ĐT Tài liệu đào tạo Quản lý điều dưỡng 27/09/2012
3671/QĐ-BYT Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh 27/09/2012
3671/QĐ-BYT Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa viêm phổi bệnh viện trong các cơ sở khám chữa bệnh 27/09/2012
3671/QĐ-BYT Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ 27/09/2012
3671/QĐ-BYT Tài liệu Hướng dẫn khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ trong khám bệnh chữa bệnh 27/09/2012
3671/QĐ-BYT Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết trên người bệnh đặt catheter trong lòng mạch 27/09/2012
3671/QĐ-BYT Tài liệu Hướng dẫn tiêm an toàn 27/09/2012
3385/QĐ-BYT Quyết định số 3385/QĐ-BYT ngày 18/09/2012 Ban hành Danh mục Vali thuốc cấp cứu, dụng cụ cấp cứu, thuốc thiết yếu và trang thiết bị thiết yếu trang bị cho một kíp cấp cứu ngoại viện trên xe ô tô cứu thương 18/09/2012
20/QĐ–HĐD Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên Việt Nam 10/09/2012
5771/BYT-K2ĐT Tài liệu đào tạo Kiểm soát nhiễm khuẩn 30/08/2012
5772/BYT-K2ĐT Chương trình đào tạo Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện 30/08/2012
13/2012/TT-BYT Thông tư số 13/2012/TT-BYT ngày 20/8/2012 của Bộ Y tế Hướng dẫn công tác gây mê – hồi sức 20/08/2012
12/2012/TT-BYT Quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm 15/07/2012
1919/QĐ-BYT Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phong – Da liễu 04/06/2012
1918/QĐ-BYT Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Lao Bệnh phổi 04/06/2012
1454 /QĐ-BYT Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân 04/05/2012
689/QĐ-K2ĐT Chương trình đào tạo Giảng viên lâm sàng 16/02/2012
Tài liệu Dự án GIZ Tài liệu Hướng dẫn làm sạch môi trường phòng mổ 01/01/2012
182/2011/TT-BTC Thông tư số 182/2011/TT-BTC ngày 15/12/2011 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần 15/12/2011