Thông báo về việc làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến nội dung thi tuyển công chức năm 2020 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Kính mời ông (bà) đúng 14h00 ngày 25/12/2020 (Thứ Sáu) có mặt tạiPhòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh,Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến Nộiquy, Quy chế thi tuyển công chức và thực hành sử dụng phần mềm máy […]

Kính mời ông (bà) đúng 14h00 ngày 25/12/2020 (Thứ Sáu) có mặt tại
Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh,
Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến Nội
quy, Quy chế thi tuyển công chức và thực hành sử dụng phần mềm máy tính.

Download Thông báo tại đây:

0 comments