Tài liệu tập huấn trực tuyến tăng cường hiệu quả công tác tổ chức, quản lý thu dung, điều trị COVID-19 ngày 28/8/2021

Hội nghị tập trung hướng dẫn các Sở Y tế, các bệnh viện triển khai các Hướng dẫn của Bộ Y tế về thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng; quản lý, điều trị và chăm sóc người nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà và phòng nguy cơ lây […]

Hội nghị tập trung hướng dẫn các Sở Y tế, các bệnh viện triển khai các Hướng dẫn của Bộ Y tế về thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng; quản lý, điều trị và chăm sóc người nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà và phòng nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cho nhân viên y tế.

Download tài liệu tại đây: (tiếp tục cập nhật)

Một số VB mới ban hành:

3 comments