Ngày 01/8/2020: Tài liệu Hội nghị trực tuyến nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở KBCB trong công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị COVID-19

Các tài liệu tại Hội nghị nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở khám, chữa bệnh trong công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị COVID-19 ngày 01/8/2020 Danh sách Tài liệu ngày 01/8/2020 Giấy mời: 2. Chương trình 3. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh COVID-19 (phiên bản […]

Các tài liệu tại Hội nghị nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở khám, chữa bệnh trong công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị COVID-19 ngày 01/8/2020

Danh sách Tài liệu ngày 01/8/2020

  1. Giấy mời:

2. Chương trình

3. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh COVID-19 (phiên bản 4)

4. Bài của GS.TS Nguyễn Văn Kính

5. Cập nhật về tình hình XN SAR-COV2

6. Hướng dẫn đánh giá về Tiêu chí BV an toàn trong phòng chống COVID-19

p

7. Bài của PGS.TS Lương Ngọc Khuê: Cục trưởng Cục QLKCB

8.Bài của GS.TS Nguyễn Gia Bình – Chủ tịch Hội HSCC

9. Bài của PGS.TS Nguyễn Việt Hùng- Trưởng khoa KSNK BV Bạch Mai

Cục Quản lý Khám chữa bệnh- Bộ Y tế

0 comments

Quản lý thông tin

Các văn bản về công tác chẩn đoán điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Quyết định số 322/QĐ-BYT ngày 06/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn Hướng dẫn Chẩn đoán và Điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (2019-nCoV). Quyết định số 125 /QĐ-BYT ngày 16  tháng 01  năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn Chẩn đoán và […]