Ngày 01/8/2020: Tài liệu Hội nghị trực tuyến nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở KBCB trong công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị COVID-19

Các tài liệu tại Hội nghị nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở khám, chữa bệnh trong công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị COVID-19 ngày 01/8/2020 Danh sách Tài liệu ngày 01/8/2020 Giấy mời: 2. Chương trình 3. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh COVID-19 (phiên bản […]

Các tài liệu tại Hội nghị nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở khám, chữa bệnh trong công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị COVID-19 ngày 01/8/2020

Danh sách Tài liệu ngày 01/8/2020

  1. Giấy mời:

2. Chương trình

3. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh COVID-19 (phiên bản 4)

4. Bài của GS.TS Nguyễn Văn Kính

5. Cập nhật về tình hình XN SAR-COV2

6. Hướng dẫn đánh giá về Tiêu chí BV an toàn trong phòng chống COVID-19

p

7. Bài của PGS.TS Lương Ngọc Khuê: Cục trưởng Cục QLKCB

8.Bài của GS.TS Nguyễn Gia Bình – Chủ tịch Hội HSCC

9. Bài của PGS.TS Nguyễn Việt Hùng- Trưởng khoa KSNK BV Bạch Mai

Cục Quản lý Khám chữa bệnh- Bộ Y tế

0 comments