Tài liêu hội nghị trực tuyến bảo đảm an toàn phòng chống Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở tiêm chủng

Download tài liệu ở đây:

GS.TS Nguyễn Thanh Long- Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị trực tuyến với 700 điểm cầu

Download tài liệu ở đây:

0 comments