Tài liệu Hội nghị trực tuyến bảo đảm an toàn phòng chống Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 01/10/2020

Download tài liệu tại đây: 2. Chương trình: 4. Bài trình bày của SYT Tp Hồ Chí Minh 5.Bài trình bày của BV Phụ sản TW 6. Bài trình bày của BV ĐHYD Huế 7. Bài trình bày của BV TW Huế 8. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sàng lọc, phát hiện […]

Download tài liệu tại đây:

2. Chương trình:

4. Bài trình bày của SYT Tp Hồ Chí Minh

5.Bài trình bày của BV Phụ sản TW

6. Bài trình bày của BV ĐHYD Huế

7. Bài trình bày của BV TW Huế

8. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sàng lọc, phát hiện sớm COVID-19

9. Bài trình bày của SYT Hà Nội

10. Bài về công tác xét nghiệm

0 comments