Tài liệu chăm sóc sức khỏe trong dịch COVID-19

Nhằm chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong dịch COVID-19, Bộ Y tế vừa ban hành một loạt các Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh cho từng nhóm đối tượng cụ thể. Đó là: Hướng dẫn quản lý và điều trị một số bệnh không lây nhiễm […]

Nhằm chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong dịch COVID-19, Bộ Y tế vừa ban hành một loạt các Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh cho từng nhóm đối tượng cụ thể.

Thăm bệnh nhân COVID-19 tại TTYT Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Đó là:

  1. Hướng dẫn quản lý và điều trị một số bệnh không lây nhiễm

2. Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tâm thần trong dịch COVID-19

3. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số rối loạn tâm thần thường gặp

0 comments