Tài liệu ban hành kèm công văn số 584/KCB-HN ngày 30/5/2018 về việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các bệnh viện tư nhân

Tài liệu ban hành kèm công văn số 584/KCB-HN ngày 30/5/2018 về việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các bệnh viện tư nhân

>> Công văn số 584/KCB-HN ngày 30/5/2018 về việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuât và xếp hạng tương đương đối với các bệnh viện tư nhân

>> Hướng dẫn bệnh viện nộp hồ sơ

>> Báo cáo hồ sơ xét PTCM 10.5.2018

>> Bang-diem-6062-14.5.2018

>> Bản kê khai nhân lực theo 6062 10.5.2018

>> DS BV de gui CV

>> Bien ban phan tuyen mau 10.5.2018

One comment

  • Kính chào các anh/chị Cục KCB- Anh chi cho xin lại 01  bệnh viện chuyên khoa đã có Báo cáo hồ sơ xét phân tuyến CMKT và XHTĐ được Bộ công nhận ạ-Trân trọng cảm ơn!

Quản lý thông tin

Các văn bản về công tác chẩn đoán điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Quyết định số 322/QĐ-BYT ngày 06/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn Hướng dẫn Chẩn đoán và Điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (2019-nCoV). Quyết định số 125 /QĐ-BYT ngày 16  tháng 01  năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn Chẩn đoán và […]