Sổ tay cộng tác viên PHCN dựa vào Cộng đồng

Cuốn “Sổ tay cộng tác viên phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng” giới thiệu cho cộng tác viên phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng sơ lược về các hoạt động của dự án đang triển khai tại địa phương, hướng dẫn thực hiện từng hoạt động, biểu mẫu thu thập thông […]

Cuốn “Sổ tay cộng tác viên phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng” giới thiệu cho cộng tác viên phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng sơ lược về các hoạt động của dự án đang triển khai tại địa phương, hướng dẫn thực hiện từng hoạt động, biểu mẫu thu thập thông tin… trong suốt thời gian chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng đối nạn nhân chất độc hóa học/dioxin và Người khuyết tật.

Dự án Chăm sóc sức khỏe và Phục hồi chức năng đối với nạn nhân chất độc hoá học/dioxin giai đoạn 2018 – 2021 được triển khai  trên phạm vi toàn quốc (hỗ trợ nạn nhân trực tiếp, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế, truyền thông và đề xuất chính sách) trong đó việc hoàn thiện mô hình phục hồi chức năng (PHCN) cho nạn nhân dựa vào cộng đồng sẽ được triển khai điểm tại 11 tỉnh (1) Lào Cai, (2) Thái Nguyên (3) Quảng Ninh (4) Hải Phòng (5) Thanh Hóa (6) Nghệ An (7) Quảng Nam (8) Bình Định (9) Đồng Tháp (10) Bến Tre, (11) Hà Tĩnh.

Download tài liệu tại đây:

0 comments