Công văn số 1659/KCB-QLCL ngày 10/11/2017 về việc góp ý Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý sự cố y khoa trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Công văn số 1659/KCB-QLCL ngày 10/11/2017 về việc góp ý Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý sự cố y khoa trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

>> cvrn-2017-1659-1

>> Du thao thong tu ATNB-20171101

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị lãnh đạo các Sở Y tế, các bệnh viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và Y tế ngành tập trung nghiên cứu kỹ nội dung và góp ý dự thảo thông tư trước khi trình Lãnh đạo Bộ ban hành. Các đơn vị gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 30/11/2017 theo đường công văn và hệ thống quản lý văn bản điện từ V-Office.

Đề nghị Quý Sở, Quý bệnh viện khấn trưởng thực hiện.

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments