Công văn số 1659/KCB-QLCL ngày 10/11/2017 về việc góp ý Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý sự cố y khoa trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Công văn số 1659/KCB-QLCL ngày 10/11/2017 về việc góp ý Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý sự cố y khoa trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

>> cvrn-2017-1659-1

>> Du thao thong tu ATNB-20171101

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị lãnh đạo các Sở Y tế, các bệnh viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và Y tế ngành tập trung nghiên cứu kỹ nội dung và góp ý dự thảo thông tư trước khi trình Lãnh đạo Bộ ban hành. Các đơn vị gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 30/11/2017 theo đường công văn và hệ thống quản lý văn bản điện từ V-Office.

Đề nghị Quý Sở, Quý bệnh viện khấn trưởng thực hiện.

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments

Quản lý thông tin

Hướng dẫn Triển khai Thông tư 15/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong 3 ngày, 4/7 tại TP.Hồ Chí Minh, 5/7 tại Hà Nội, và 9/7/2018 tại Đà Nẵng, Bộ Y tế phối hợp với BHXH Việt Nam triển khai Thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. PGS.TS. Phạm Lê Tuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì cả ba Hội nghị