Công văn số 1337/KCB-QLCL ngày 18/9/2017 về việc Dự thảo “Tiêu chí chất lượng an toàn phẫu thuật”

Tiếp theo công văn số 1270/KCB-QLCL ngày 27/10/2017 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc góp ý dự thảo “Tiêu chí chất lượng an toàn phẫu thuật”. Sau khi tổng hợp nội dung góp ý của các đơn vị , Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã tổng hợp, chỉnh sửa nội dung dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá mức chất lượng an toàn phẫu thuật.

 

Để tiếp tục hoàn thiện Bộ Tiêu chí trước khi ban hành, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh gửi các đơn vị kèm theo dự thảo, đề nghị các đơn vị tự đánh giá và xếp loại mức đảo bảo an toàn phẫu thuật của Bệnh viện gà góp ý bổ sung sửa đổi nội dung dự thảo

Kết quả tự đánh giá  và nội dung góp ý gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trước ngày 01/10/2017 để tổng hợp, hoàn thiện Bộ Tiêu chí và báo cáo Lãnh đạo Bộ (báo cáo góp ý gửi bằng văn bản và qua thư điện tử tonghopkcb@gmail.com)

Đề nghị các Sở Y tế có đơn vị trực thuộc trong danh sách gửi công văn chuyển văn bản về cho các đơn vị qua đường hệ thống văn bản điện tử

>> cvrn-2017-1337-1

>> Tiêu chuẩn an toàn phẫu thuật_Banxinykien_20170918 (1)

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments