Danh sách cơ sở khám bệnh chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khoẻ có yếu tố nước ngoài theo quy định tại thông tư số 14/2013/TT-BYT

Danh sách kèm theo công văn số: 1350 /KCB-PHCN&GĐ ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế

>> Công văn 1350/KCB-PHCN_GĐ
>> Danh sách cơ sở khám bệnh chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khoẻ có yếu tố nước ngoài theo quy định tại thông tư số 14/2013/TT-BYT

4 comments

  • Chúng tôi là doanh nghiệp khó tìm kiếm đúng mà làm sao danh sach phải có tất cả các cơ sở chứ mỗi luc lại có thêm 1 ít doanh nghiệp làm sao tìm được

  • Em ở bệnh viện đa khoa Thăng Long . bệnh viện em đã được sở y tế hà nội công bố đủ điều kiện khám sức khỏe theo thông tư 14/2013/TT-BYT rồi. Thì đã hợp lệ chưa ạ. em cảm ơn

  • Xin hỏi CQLKCB là Bệnh viện Medlatec đã được sở y tế hà nội công bố đủ điều kiện khám sức khỏe theo thông tư 14/2013/ rồi thì có được nằm trong danh sách cơ sở KCB đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài ko ạ