Công văn số 373/KCB-QLCL&CĐT ngày 26/3/2020 về việc hạn chế chuyển tuyến người bệnh lên khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai

0 comments