Cập nhật các văn bản về phòng chống COVID-19 trong giai đoạn mới

1.Công văn 1145/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 v/v kê đơn, dự trữ thuốc điều trị trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 2. Công văn số 338/KCB-NV ngày 20/3/2020 v/v hạn chế tiếp xúc gần giữa các nhân viên y tế và giữa các người bệnh trong cơ sở KB, CB 3. Quyết định số 1259/QĐ-BYT ngày […]

1.Công văn 1145/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 v/v kê đơn, dự trữ thuốc điều trị trong thời gian phòng chống dịch COVID-19

2. Công văn số 338/KCB-NV ngày 20/3/2020 v/v hạn chế tiếp xúc gần giữa các nhân viên y tế và giữa các người bệnh trong cơ sở KB, CB

3. Quyết định số 1259/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 v/v ban hành Danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19

4. Quyết định 941/QĐ-BYT ngày 17/3/2020 v/v ban hành Danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19

5. Công văn số 1394/BYT-KCB ngày 19/3/2020 V/v tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 cho NVYT

6. Công văn số 1385/BCĐQG ngày 19/3/2020 v/v rút kinh nghiệm tổ chức, phâ n luồng cách ly người nghi nhiễm viêm đường hô hấp cấp tại CSYT và gửi hình ảnh đã thực hiện (Có phụ lục đi kèm)

7. Công văn số 1386/BCĐQG ngày 19/3 gửi Chủ tịch UBND v/v tăng cường phòng chống dịch Covid-19   đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử

trang 1

trang 2

0 comments