Bộ câu hỏi kết quả thực hiện Đề án giảm quá tải bệnh viện và cải tiến quy trình khám bệnh

Công văn và Bộ câu hỏi kết quả thực hiện Đề án giảm quá tải bệnh viện và cải tiến quy trình khám bệnh

  1. Công văn và Bộ câu hỏi đánh giá kết quả thực hiện Đề án giảm quá tải bệnh viện và cải tiến quy trình khám bệnh

2. Cách đánh giá kết quả thực hiện Đề án giảm quá tải bệnh viện và cải tiến quy trình khám bệnh :

– Cách 1: Truy cập theo đường dẫn: https://forms.gle/nLv2KubtRQ663JXc7

– Cách 2: Nhập trực tiếp thông tin theo biểu mẫu dưới đây

0 comments