Báo cáo việc thực hiện “Hướng dẫn chuẩn chất lượng về chẩn đoán và điều trị đục thể thủy tinh”.

Báo cáo việc thực hiện “Hướng dẫn chuẩn chất lượng về chẩn đoán và điều trị đục thể thủy tinh”.

II. Các cách gửi báo cáo

  1. Điền thông tin theo mẫu báo cáo và gửi về hộp thư điện tử thangnd.kcb@moh.gov.vn (Không cần gửi bản giấy có dấu của đơn vị).

2. Nhập trực tuyến theo đường dẫn https://forms.gle/vLdcvgF7qVxPtm3F6

0 comments