Xin góp ý “Bộ công cụ hướng dẫn quy trình Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em”

Ngày 3/6/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 2295/QĐ-BYT về việc triển khai thử nghiệm “Bộ công cụ hướng dẫn quy trình Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em”. Căn cứ quyết định nêu trên, Bệnh viện Nhi Trung ương đã triển khai thử nghiệm […]

Ngày 3/6/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 2295/QĐ-BYT về việc triển khai thử nghiệm “Bộ công cụ hướng dẫn quy trình Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em”. Căn cứ quyết định nêu trên, Bệnh viện Nhi Trung ương đã triển khai thử nghiệm tại 04 tỉnh trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 10/2020. Ngày 08/12/2020, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh là đầu mối phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương, Hội Phục hồi chức năng Việt Nam và một số đơn vị y tế cũng như một số tổ chức phi chính phủ đã tổ chức hội thảo góp ý đối với kết quả thử nghiệm trên.

Một buổi khám sàng lọc cho trẻ tự kỷ

Trước khi trình Lãnh đạo Bộ Y tế ký ban hành “Bộ công cụ hướng dẫn quy trình Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em” để sử dụng rộng rãi toàn quốc, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh xin gửi toàn văn dự thảo Tài liệu để lấy ý kiến rộng rãi của các cá nhân, tổ chức.

Mọi góp ý xin gửi về: email: hanhnm.kcb@moh.gov.vn trước ngày 15/3/2021, thông tin chi tiết liên hệ Ths. Nguyễn Minh Hạnh, phòng PHCN&GĐ, Cục QLKCB, Bộ Y tế, SĐT: 024. 62732102

Download tài liệu tại đây:

0 comments