Tài liệu đào tạo Quản lý điều dưỡng

Ban hành kèm theo Quyết định số 6520/BYT-K2ĐT ngày 27/09/2012

LỜI NÓI ĐẦU

Điều dưỡng trưởng (ĐDT) trong hệ thống khám chữa bệnh bao gồm: ĐDT Sở Y tế, ĐDT bệnh viện, ĐDT khối và các ĐDT khoa. Hiện nay cả nước ước tính có 15000 ĐDT. Điều tra của Cục Quản lý khám chữa bệnh và Hội Điều dưỡng Việt Nam cho thấy có tới gần 40% các ĐDT đương nhiệm được lựa chọn từ các điều dưỡng viên giỏi về chuyên môn nhưng chưa được đào tạo về quản lý điều dưỡng. Một số trưởng phòng Điều dưỡng và ĐDT khoa đã được học các lớp quản lý điều dưỡng trước đây nhưng nay cơ chế quản lý bệnh viện và các quy định trong Quy chế bệnh viện đã có nhiều thay đổi nên đa số điều dưỡng trưởng chưa cập nhật kiến thức và kỹ năng.

Để triển khai thực hiện Thông tư số 07/2011/TT-BYT về công tác điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập trong lĩnh vực điều dưỡng hiện nay, một trong những giải pháp thiết yếu là chuẩn hoá trình độ ĐDT bệnh viện và Điều dưỡng trưởng khoa. Vì vậy, BYT đã ban hành Chương trình và Tài liệu tăng cường năng lực quản lý điều dưỡng, tại văn bản số 6520/BYT-K2ĐT ngày 27 tháng 9 năm 2012, đây là Tài liệu đào tạo cơ bản cho tất cả các ĐDT khoa và Điều dưỡng trưởng bệnh viện.

Trên cơ sở Tài liệu quản lý điều dưỡng cơ bản do Bộ Y tế ban hành, học tập kinh nghiệm đào tạo điều dưỡng trưởng của các nước và để cập nhật các kiến thức và các kỹ năng cho điều dưỡng trưởng, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh) và JICA về phát triển nguồn nhân lực khám chữa bệnh, Bộ Y tế ban hành Tài liệu đào tạo tăng cường năng lực quản lý điều dưỡng. Tài liệu có sự tham gia biên soạn của Hội Điều dưỡng Việt Nam.

Mục tiêu khóa học nhằm chuẩn bị cho người ĐDT có năng lực tham gia xây dựng chính sách, điều hành chăm sóc người bệnh, tham gia nghiên cứu và giảng dạy cho điều dưỡng có hiệu quả. Học viên sau khi hoàn thành khoá học này có thể trở thành giảng viên dạy học môn quản lý điều dưỡng.

Ban biên soạn    .
ThS. Phạm Đức Mục


Nội dung Tài liệu đào tạo Quản lý điều dưỡng

– Bài 1: Phong cách lãnh đạo và quản lý của Điều dưỡng trưởng
– Bài 2: Những phẩm chất lãnh đạo và quản lý hiệu quả
– Bài 3: Quản lý dựa vào kết quả
– Bài 4: Kỹ năng giải quyết vấn đề
– Bài 5: Lập kế hoạch công tác điều dưỡng bệnh viện
– Bài 6: Đánh giá công tác điều dưỡng bệnh viện
– Bài 7: Quản lý nhân lực
– Bài 8: Quản lý thiết bị – y dụng cụ – vật tư y tế tiêu hao
– Bài 9: Chương trình hành động quốc gia về tăng cường công tác điều dưỡng, hộ sinh từ nay đến năm
– Bài 10: Hướng dẫn công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh trong các bệnh viện
– Bài 11: Chuẩn chất lượng chăm sóc người bệnh trong các BV và phương pháp đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh
– Bài 12: An toàn người bệnh: hiện trạng và giải php
– Bài 13: Quản lý đào tạo liên tục
– Bài 14: Đặc điểm học tập của người lớn
– Bài 15: Các kỹ thuật dạy – học tích cực
– Bài 16: Lượng giá – đánh giá học tập
– Bài 17: Đại cương về giao tiếp
– Bài 18: Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của Điều dưỡng viên Việt Nam
– Bài 19: Vai trò nghiên cứu điều dưỡng và thực hành dựa vào bằng chứng
– Bài 20: Xây dựng đề cương và báo cáo nghiên cứu khoa học

Download

CÙNG DANH MỤC

2 comments