Quyết định số 803/QĐ-BYT ban hành Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện Đợt 1

Ngày 8/3/2016, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đã ký Quyết định số 803/QĐ-BYT ban hành Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện giữa Thông tư 43/2013/TT-BYT và 50/2014/TT-BYT với Thông tư liên tịch số 37/2016/TTLT-BYT-BTC (Đợt 1)

>> File Excel Danh mục tương đương 5 đợt – xếp theo thứ tự theo TT50 (Đính chính tên mã 10.1096 “Phẫu thuật dị vật ống sôngs” thành “Phẫu thuật máu tụ ngoài màng cứng tuỷ sống”

Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (gọi tắt Danh mục kỹ thuật tương đương) Đợt 1 bao gồm 1.329 kỹ thuật thuộc 6 Chuyên khoa:

1) Ngoại khoa (10.)
2) Phẫu thuật nội soi (27.)
3) Vi phẫu (26.)
4) Ung bướu (12.)
5) Phụ sản (13.)
6) Da liễu (05.)

Cấu trúc Bảng danh mục kỹ thuật tương đương:

image

Ghi chú:

Cột (1): Số thứ tự của danh mục kỹ thuật tương đương, theo từng chuyên khoa (Chú ý: Không sử dụng số thứ tự này làm mã tham chiếu danh mục)
Cột (2): Mã danh mục tương đương (Sử dụng làm mã tham chiếu danh mục):
– “Số thứ tự chuyên khoa theo Thông tư 43, 50″.”Số thứ tự dịch vụ kỹ thuật trong chuyên khoa tại Thông tư 43,50”.”Số thứ tự DVKT tại Thông tư 37 theo Phụ lục Thông tư liên tịch số 37 (Bản Excel có gắn mã BHYT)
Cột (3): Mã theo Thông tư 43, Thông tư 50: ##.####.####: “Số thứ tự Chuyên khoa”.”Số thứ tự của Dịch vụ Kỹ thuật trong Chuyên khoa đó tại Thông tư 43, 50″
Cột (4): Phân loại Phẫu thuật Thủ thuật theo Thông tư 50:
– PD: “Phẫu thuật đặc biệt”, P1: “Phẫu thuật loại 1”, P2: “Phẫu thuật loại 2”, P3: “Phẫu thuật loại 3”
– TD: “Thủ thuật đặc biệt”, T1: “Phẫu thuật loại 1”, T2: “Thủ thuật loại 2”, T3: “Thủ thuật loại 3”
Cột (5): Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 43 và 50, là tên chính thức sử dụng để chỉ định dịch vụ kỹ thuật và thanh toán
Cột (6): Mã Dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 37: “37”.”Mã nhóm”.”Số thứ tự tại Thông tư 37″ (Theo Phụ lục Thông tư liên tịch số 37 (Bản Excel có gắn mã BHYT)
Cột (7): Tên Dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư liên tịch số 37 

Các trường thông tin khác liên quan đã tích hợp đầy đủ trong phần mềm Kiểm tra bệnh viện (Tab VIII. Phạm vi hoạt động)

Download

CÙNG DANH MỤC

One comment