Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng

Ban hành kèm theo Quyết đinh số 54/QĐ-BYT ngày 06/01/2014 của Bộ Y tế

Quyết đinh số 54/QĐ-BYT ngày 06/01/2014 của Bộ Y tế ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng”

Download

CÙNG DANH MỤC

3 comments

  • chúng tôi có nhận được thông báo của BHYT đồng nai về không thanh toán cho các chi phí KCB phục hồi chức năng vì theo TT 46 hướng dẫn về phục hồi chức năng  không có quy định cho PKĐK có khoa phục hồi chức năngHỏi : hiện tại chúng tôi có khoa Phục hồi chức năng trong phòng khám đa khoa thì có đúng luật không?      

  • kcb@moh.gov.vn chức năng vì theo TT 46 hướng dẫn về phục hồi chức năng  không có quy định cho PKĐK có khoa phục hồi chức năngHỏi : hiện tại chúng tôi có khoa Phục hồi chức năng trong phòng khám đa khoa thì có đúng luật không?