Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Răng Hàm Mặt

Ban hành kèm thao Quyết định số 3027/QĐ-BYT ngày 29/08/2013 của Bộ Y tế

Quyết định số 3027/QĐ-BYT ngày 29/08/2013 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Răng Hàm Mặt

Download

CÙNG DANH MỤC

One comment

  • Kính gửi Cục Quản lý khám chữa bệnh.Theo Thông tư 43/2013/TT-BYT, Thông tư 21/2017/TT-BYT về phân tuyến kỹ thuật. Xin hỏi trong chuyên khoa Răng hàm mặt, chưa có quy định về kỹ thuật nắn chỉnh răng không sử dụng mắc cài (khay invisalign .. và các loại tương tự).Xin hỏi, phòng khám xin bổ sung kỹ thuật này, cần thực hiện những thủ tục gì.Mong nhận được hướng dẫn của Cục.Email đền: anhnguyet2810@gmail.com. Xin cảm ơn. 

Quản lý thông tin

Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng Người bệnh, Nhân viên Y tế năm 2018

Thực hiện Quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hướng dẫn thực hiện Quyết định như sau: