Quyết định số 2539/QĐ-BYT ngày 19/6/2019 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật điều trị bằng Oxy cao áp

Quyết định số 2539/QĐ-BYT ngày 19/6/2019 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật điều trị bằng Oxy cao áp Quyết định số 2539/QĐ-BYT: qdb-2019-2539-1 Nội dung hướng dẫn Phần 1: HD Quy trình điều trị ôxy cao áp-Phan 1 Nội dung hướng dẫn Phần 2: HD Quy trình điều trị ôxy […]

Quyết định số 2539/QĐ-BYT ngày 19/6/2019 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật điều trị bằng Oxy cao áp

  1. Quyết định số 2539/QĐ-BYT: qdb-2019-2539-1
  2. Nội dung hướng dẫn Phần 1: HD Quy trình điều trị ôxy cao áp-Phan 1
  3. Nội dung hướng dẫn Phần 2: HD Quy trình điều trị ôxy cao áp-Phan 2

0 comments

Quản lý thông tin

Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng Người bệnh, Nhân viên Y tế năm 2018

Thực hiện Quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hướng dẫn thực hiện Quyết định như sau: