Quyết định số 2539/QĐ-BYT ngày 19/6/2019 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật điều trị bằng Oxy cao áp

Quyết định số 2539/QĐ-BYT ngày 19/6/2019 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật điều trị bằng Oxy cao áp Quyết định số 2539/QĐ-BYT: qdb-2019-2539-1 Nội dung hướng dẫn Phần 1: HD Quy trình điều trị ôxy cao áp-Phan 1 Nội dung hướng dẫn Phần 2: HD Quy trình điều trị ôxy […]

Quyết định số 2539/QĐ-BYT ngày 19/6/2019 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật điều trị bằng Oxy cao áp

  1. Quyết định số 2539/QĐ-BYT: qdb-2019-2539-1
  2. Nội dung hướng dẫn Phần 1: HD Quy trình điều trị ôxy cao áp-Phan 1
  3. Nội dung hướng dẫn Phần 2: HD Quy trình điều trị ôxy cao áp-Phan 2

0 comments

Quản lý thông tin

Hành Trình Đỏ 2019: Không còn thiếu máu điều trị

Hành trình Đỏ 2019 đã thu hút hàng vạn người dân đến tham gia, đã tổ chức được 265 ngày hiến máu, bao gồm các ngày hội chính và các điểm hiến máu hưởng ứng ngay tại các địa phương; tiếp nhận được hơn 85.000 đơn vị máu.  Đây là những con số ấn tượng được đưa […]