Quyết định 384/QĐ-BYT ngày 30/01/2019 Ban hành nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Quyết định 384/QĐ-BYT ngày 30/01/2019 Ban hành nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1.Quyết định 384/QĐ-BYT ngày 30/01/2019 Ban hành nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
2.Công văn hướng dẫn cấp mã cơ sở khám chữa bệnh
3.Danh mục cơ sở khám chữa bệnh kèm mã BHYT 01.02.2019

…..

Mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm 05 (năm) ký tự (XXXXX), thể hiện bằng số, trong đó:
a) 02 (hai) ký tự đầu: là mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam; Riêng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng sử dụng mã ký tự là 97; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Công an sử dụng mã ký tự là 98 (không phụ thuộc vào địa điểm nơi đặt cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).
b) 03 (ba) ký tự tiếp theo: là thứ tự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh, thành phố tương ứng, bắt đầu từ số 001.
Ví dụ: Mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của:
– Bệnh viện Bạch Mai: 01001
– Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương: 01047
– Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn: 06001
– Trung tâm y tế huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu: 12001
– Trạm Y tế phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội: 01001
– Bệnh xá Lữ đoàn 170/V1: 97001

Download

CÙNG DANH MỤC

One comment

  • Anh/chị cho em hỏi.Bệnh viện đa khoa An Phước, Bình Thuận đã có Quyết định số 6139/QĐ-BYT ngày 10/10/2018 của Bộ Y tế là bệnh viện hạng 2, tuyến 2.Sao trong Danh mục cơ sở khám chữa bệnh kèm mã BHYT kèm theo Quyết định 384/QĐ-BYT ngày 30/01/2019 vẫn còn để chưa xếp hạng. Trân trọng.