Mít tinh hưởng ứng “Ngày An toàn người bệnh Thế giới lần thứ nhất 17/9/2019”

Mít tinh hưởng ứng “Ngày An toàn người bệnh Thế giới lần thứ nhất 17/9/2019”

 1. Campaign_baitrinhbay_antoannguoibenh_17SEPT2019
 2. Campaign_Radio Message
 3. cvrn-2019-998-1
 4. Thông tin cung cấp báo chí mít tinh ATNB.17.9
 5. Bài phát biểu của Thứ trưởng
 6. Ban cam ket ATNB_Benh vien
 7. Ban cam ket ATNB_So Y Te
 8. Chuong trinh
 9. Dan y phat bieu cam ket cua lanh dao BV
 10. Dan y phat bieu cam ket cua lanh dao SYT
 11. Video tuyên truyền :

CÙNG DANH MỤC

0 comments

Quản lý thông tin

Hành Trình Đỏ 2019: Không còn thiếu máu điều trị

Hành trình Đỏ 2019 đã thu hút hàng vạn người dân đến tham gia, đã tổ chức được 265 ngày hiến máu, bao gồm các ngày hội chính và các điểm hiến máu hưởng ứng ngay tại các địa phương; tiếp nhận được hơn 85.000 đơn vị máu.  Đây là những con số ấn tượng được đưa […]