Chương trình đào tạo Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện

Ban hành kèm theo Quyết định số 5772/BYT-K2ĐT ngày 30/08/2012 của Bộ Y tế

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) là hậu quả không mong muốn trong thực hành khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc người bệnh. NKBV làm tăng tỷ lệ mắc bệnh, tăng tỷ lệ tử vong, kéo dài thời gian điều trị và đặc biệt là làm tăng chi phí điều trị. NKBV xuất hiện với mật độ cao tại những cơ sở khám chữa bệnh không tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình thực hành vô khuẩn cơ bản trong chăm sóc, điều trị người bệnh và ở những nơi kiến thức, thái độ về kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế còn hạn chế.
Giáo dục nhân viên y tế về những nguyên tắc cơ bản của kiểm soát nhiễm khuẩn là một trong các yếu tố cấu thành của một chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn hiệu quả. Vì vậy, năm 2003, Bộ Y tế đã ban hành một chương trình đào tạo KSNK và hướng dẫn các bệnh viện sử dụng để đào tạo tại các bệnh viện. Tuy nhiên, nhiều cơ sở khám chữa bệnh chưa thực sự quan tâm đến công tác đào tạo, huấn luyện về phòng ngừa và KSNK. Mặt khác, các nội dung liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện mới chỉ được đưa vào chương trình đào tạo chính khoá tại các trường đào tạo y, dược dưới dạng các chủ đề và nằm rải rác ở nhiều môn học. Mới đây, một số chương trình đào tạo điều dưỡng trung học, cao đẳng mới đưa KSNK thành một môn học. Vì vậy, việc giáo dục, đào tạo, huấn luyện kiến thức cơ bản về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh là cần thiết nhằm nâng cao kiến thức của nhân viên y tế, từ đó tuân thủ đúng các nội dung thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn đã được bệnh viện quy định, góp phần làm giảm hậu quả không mong muốn trong khám chữa bệnh, giảm chi phí điều trị, nâng cao chất lượng khám, chăm sóc, điều trị người bệnh, cải thiện an toàn người bệnh và nhân viên y tế.

Nhằm bổ sung, cập nhật và phổ cập các kiến thức, kỹ năng và thái độ về KSNK cho cán bộ, viên chức y tế đang công tác tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, và thực hiện Điều 33 Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư 07/2008/BYT ngày 28/5/2008, Bộ Y tế ban hành Chương trình đào tạo liên tục về Phòng ngừa và Kiểm soát nhiễm khuẩn.
Chương trình đào tạo Phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn này được xây dựng trên cơ sở tham khảo Chương trình đào tạo về chống nhiễm khuẩn của Bộ Y tế ban hành năm 2003, Chương trình đào tạo về Phòng ngừa chuẩn (BYT, 2010) và các chương trình tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn của các bệnh viện Chợ rẫy, Trung ương Huế, Bạch Mai từ năm 2000 đến nay. Ngoài ra, chương trình còn tham khảo thêm chương trình đào tạo KSNK của Tổ chức Y tế Thế giới tại Hồng Kông năm 2010.
Chương trình Đào tạo liên tục về Phòng và Kiểm soát nhiễm khuẩn được sử dụng để đào tạo cho các cán bộ, viên chức y tế đang công tác tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thời gian hoàn thành của khóa đào tạo theo chương trình là 3 ngày, tương đương với 24 tiết. Bao gồm cả thời gian học lý thuyết, thực hành trên lớp và thực tế tại bệnh viện. Chương trình có thể được thực hiện liên tục trong 3 ngày hoặc được học trong 6 buổi bằng các phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học viên làm trung tâm. Học viên được đánh giá cả lý thuyết và thực hành. Những học viên hoàn thành các điều kiện của khóa học sẽ được nhận chứng chỉ “Hoàn thành khóa Đào tạo liên tục về Phòng và Kiểm soát nhiễm khuẩn”. Chứng chỉ này sẽ được tính vào thời gian đào tạo liên tục theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Thông tư 07/2008/TT-BYT ngày 28/5/2008 và Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Những nội dung đào tạo chính được đề cập trong chương trình gồm 12 chủ đề đó là: Tổng quan về nhiễm khuẩn bệnh viện liên quan đến chăm sóc y tế, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến KSNK, Đại cương về phòng cách ly, Vệ sinh tay, Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân, Vệ sinh hô hấp, Sắp xếp người bệnh, Khử khuẩn- tiệt khuẩn dụng cụ y tế, Phòng và sử trí tai nạn rủi ro nghề nghiệp, Quản lý đồ vải, Vệ sinh môi trường, Quản lý chất thải rắn y tế.
Bộ Y tế trân trọng cảm ơn JICA hỗ trợ tài chính và cử các chuyên gia Nhật Bản phối hợp với các chuyên gia của Việt Nam soạn thảo chương trình đào tạo này.

Bộ Y tế mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp, các thày cô giáo và học viên để Chương trình đào tạo được hoàn chỉnh hơn cho lần xuất bản sau.

Download

CÙNG DANH MỤC

One comment