Chương trình đào tạo Giảng viên lâm sàng

Ban hành kèm theo Quyết định số 689/QĐ-K2ĐT ngày 16/02/2012 của Bộ Y tế

Chương trình được xây dựng bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Bộ Y tế và JICA Nhật Bản; với sự hợp tác tích cực của các bác sĩ, điều dưỡng và cán bộ y tế các Bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy, Trung ương Huế.

Nội dung Chương trình đào tạo Giảng viên lâm sàng
– Bài 1. Xác định nhu cầu và chương trình đào tạo lâm sàng
– Bài 2. Mục tiêu học tập lâm sàng
– Bài 3. Các phương pháp dạy học tích cực trong lâm sàng
– Bài 4. Phát triển kế hoạch (chiến lược) học tập
– Bài 5. Lượng giá, đánh giá

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments