Chương trình đào tạo Cấp cứu cơ bản dành cho bác sĩ tuyến tỉnh

Ngày 03/03/2014, Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 19/BYT-K2ĐT Chương trình đào tạo Cấp cứu cơ bản dành cho bác sĩ tuyến tỉnh

Nội dung Chương trình đào tạo Cấp cứu
– A. LÝ THUYẾT
– I. Cấp cứu nội khoa
– 1. Nhận định và kiểm soát ban đầu bệnh nhân cấp cứu
– 2. Các kỹ thuật kiểm soát đường thở
– 3. Chẩn đoán và xử trí cấp cứu ban đầu suy hô hấp cấp
– 4. Xử trí cấp cứu sốc
– 5. Cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản
– 6. Cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao
– 7. Chẩn đoán và xử trí cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên
II. Cấp cứu chấn thương
– 8. Cấp cứu chấn thương sọ não
– 9. Cấp cứu chấn thương cột sống
– 10. Cấp cứu chấn thương ngực
– 11. Cấp cứu chấn thương bụng
– 12. Chẩn đoán và xử trí cấp cứu ban đầu sốc chấn thương ở người lớn 13. Xử trí cấp cứu chấn thương xương, phần mềm và chi thể đứt rời III. Cấp cứu khác
– 14. Xử trí cấp cứu bệnh nhân bỏng
– 15. Nguyên tắc chẩn đoán, xử trí ngộ độc cấp
– 16. Vận chuyển bệnh nhân cấp cứu
B. THỰC HÀNH
– 1. Kỹ thuật kiểm soát đường thở
– 2. Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn
– 3. Kỹ thuật vận chuyển bệnh nhân
– 4. Kỹ thuật xử trí vết thương xuyên thấu
– 5. Kỹ thuật bất động xương gãy và cột sống

Download

CÙNG DANH MỤC

One comment

Quản lý thông tin

Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng Người bệnh, Nhân viên Y tế năm 2018

Thực hiện Quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hướng dẫn thực hiện Quyết định như sau: