Chương trình đào tạo Cấp cứu cơ bản dành cho bác sĩ tuyến tỉnh

Ngày 03/03/2014, Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 19/BYT-K2ĐT Chương trình đào tạo Cấp cứu cơ bản dành cho bác sĩ tuyến tỉnh

Nội dung Chương trình đào tạo Cấp cứu
– A. LÝ THUYẾT
– I. Cấp cứu nội khoa
– 1. Nhận định và kiểm soát ban đầu bệnh nhân cấp cứu
– 2. Các kỹ thuật kiểm soát đường thở
– 3. Chẩn đoán và xử trí cấp cứu ban đầu suy hô hấp cấp
– 4. Xử trí cấp cứu sốc
– 5. Cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản
– 6. Cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao
– 7. Chẩn đoán và xử trí cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên
II. Cấp cứu chấn thương
– 8. Cấp cứu chấn thương sọ não
– 9. Cấp cứu chấn thương cột sống
– 10. Cấp cứu chấn thương ngực
– 11. Cấp cứu chấn thương bụng
– 12. Chẩn đoán và xử trí cấp cứu ban đầu sốc chấn thương ở người lớn 13. Xử trí cấp cứu chấn thương xương, phần mềm và chi thể đứt rời III. Cấp cứu khác
– 14. Xử trí cấp cứu bệnh nhân bỏng
– 15. Nguyên tắc chẩn đoán, xử trí ngộ độc cấp
– 16. Vận chuyển bệnh nhân cấp cứu
B. THỰC HÀNH
– 1. Kỹ thuật kiểm soát đường thở
– 2. Kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn
– 3. Kỹ thuật vận chuyển bệnh nhân
– 4. Kỹ thuật xử trí vết thương xuyên thấu
– 5. Kỹ thuật bất động xương gãy và cột sống

Download

CÙNG DANH MỤC

One comment