Quyết định số 3870/QĐ-BYT ngày 24/09/2015 ban hành Bảng phân loại quốc tế về bệnh tật tử vong theo ICD-10

Quyết định số 3970/QĐ-BYT ngày 24/09/2015 ban hành Bảng phân loại quốc tế về bệnh tật tử vong theo ICD-10

>> Danh mục CD-10 phiên bản Excel (ICD-10 EV Lite – Release version 19-03-2017)
>> (Bản dịch) Bảng phân loại thống kê Quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe có liên quan phiên bản lần thứ 10 (ICD-10) Tập 1 của Tổ chức Y tế Thế giới (phiên bản 2012)
>> (Bản dịch) Bảng phân loại thống kê Quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe có liên quan phiên bản lần thứ 10 (ICD-10) Tập 2 của Tổ chức Y tế Thế giới (phiên bản 2012)

Quá trình sửa đổi:

Ngày Phiên bản Nội dung thay đổi Người đóng góp
10/5/2016 Beta 10.6.16 Bổ sung các mã 3 chữ số bị thiếu BS. Vũ Mạnh Tiến – Cty LinhTC , ThS. Đoàn Văn Chính – Viện HHTM TW,
11/6/2016 Beta 10.6.16 Thay F20.9: “Tâm thần phân liệt thể không biệt định”
thành “Tâm thần phân liệt thể không xác định”
BS. Lê Viết Thanh, Phòng khám Tâm thần Quận Tân bình Tp.HCM
12/6/2016 Beta 10.6.16 Bổ sung mã chi tiết cho các mã Tiểu đường E00-E14 BS. Hồ Lan – BV Nội tiết TW
13/6/2016 Beta 10.6.16 Bổ sung mã chi tiết cho một số mã Tâm thần, Ung thư, Bỏng BS. Hà Thái Sơn, Cục Quản lý khám chữa bệnh
13/6/2016 Beta 10.6.16 Bổ sung mã báo cáo về Bộ Y tế theo Thông tư 27 BS. Hà Thái Sơn, Cục Quản lý khám chữa bệnh
14/6/2016 Beta 10.6.16 Bổ sung 1.430 mã cần chi tiết hơn (.-) BS. Hà Thái Sơn, Cục Quản lý khám chữa bệnh
14/6/2016 Beta 10.6.16 Bổ sung các mã (†) và (*) BS. Hà Thái Sơn, Cục Quản lý khám chữa bệnh
16/6/2016 Beta 10.6.16 Ban hành bản Beta 15.6.2016 Ban Biên tập
16/6/2016 Beta 15.6.16 Nhóm các  mã J09 -J11 trong chương X, vào nhóm báo cáo Bộ Y tế có mã số 168. Nguyễn Thị Bích Liên –  CV P.KHTH  BV Nhi TW
17/6/2016 Beta 15.6.16 Thay các cụm từ “không xác định” (unspecified) thành “không đặc hiệu”. Chỉ cho các tên bệnh có cụm từ “unspecified” ở cuối. Theo góp ý của Bs. Trương Công Thành, Phó Giám đốc BV Đa khoa Kiên giang
17/6/2016 Beta 15.6.16 Thay cụm từ “U ác” thành “U ác thứ phát và không đặc hiệu” ở các mã C77 Ban Biên tập
24/6/2016 RC 20.6.2016 Bổ sung nghĩa dịch còn thiếu của mã S81.0 “Vết thương hở đầu gối”; S81.7 “Đa vết thương hở chi dưới”; S81.8 “Vết thương hở phần khác của chi dưới”, S81.9 “Vết thương hở chi dưới, phần không xác định”. Ban Biên tập thực hiện.
Phát hiện nghĩa dịch còn thiếu của BS Vũ Mạnh Tiến – Cty Link TC
16/12/2016 RC 19.12.2016 Đính chính mã N97.8 “Vô sinh nữ do nguyên nhân khác” Theo góp ý của bạn Hào Lê Nhân, haullevn@gmail.com
19/12/2016 RC 19.12.2016 Đính chính lỗi mã I10 thuộc nhóm I05-I09 Theo góp ý của bạn Hào Lê Nhân, haullevn@gmail.com
20/02/2017 RC 19.12.2016 Đính chính lỗi chính tả “amyđan” thành “amydan” Theo góp ý của bạn Hào Lê Nhân hao.lenhan@gmail.com
19/03/2017 Đính chính lỗi chính tả J35 thành “Bệnh mạn tính của amydan và sùi dạng tuyến” Theo góp ý của bạn Hào Lê Nhân hao.lenhan@gmail.com
19/03/2017 Thống nhất chuyển đổi về Unicode dựng sẵn để tra cứu dễ dàng và chính xác Theo bản chuyển đổi do bạn Hoàng Văn Tuyên, BVĐK Hoà An, Cao Bằng cung cấp
19/03/2017 Bổ sung một số mã thuộc trường Mã báo cáo Bộ Y tế BS. Hà Thái Sơn, Cục Quản lý khám chữa bệnh
01/04/2017 Bổ sung tiền tố phù hợp cho tên bệnh của các mã D29._ ; D30._, D12.6 BS. Trang Võ Anh Vinh – Bệnh Viện Bình Dân – TP.HCM

 

Download

CÙNG DANH MỤC

2 comments