Tài liệu và Chương trình đào tạo 9 lĩnh vực thiết yếu trong bệnh viện

Cẩm nang của các nhà quản lý nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng quản lý 9 lĩnh vực thiết yếu trong bệnh viện.

Tài liệu được xuất bản với sự giúp đỡ của JICA Nhật Bản
Chương trình đào tạo An toàn người bệnh
Tài liệu đào tạo An toàn người bệnh
Chương trình đào tạo Quản lý bệnh viện
Tài liệu đào tạo Quản lý bệnh viện
Chương trình đào tạo Cấp cứu cơ bản
Tài liệu đào tạo Cấp cứu
Chương trình đào tạo Quản lý điều dưỡng
Tài liệu đào tạo Quản lý điều dưỡng
Chương trình đào tạo Kiểm soát nhiễm khuẩn
Tài liệu đào tạo Kiểm soát nhiễm khuẩn
Chương trình đào tạo Chăm sóc người bệnh toàn diện
Tài liệu đào tạo Chăm sóc người bệnh toàn diện
Tài liệu đào tạo Tăng cường năng lực chỉ đạo tuyến
Chương trình đào tạo Tăng cường năng lực quản lý đào tạo liên tục
Tài liệu đào tạo Quản lý đào tạo liên tục tại bệnh viện
Chương trình đào tạo Giảng viên lâm sàng

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments

Quản lý thông tin

Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng Người bệnh, Nhân viên Y tế năm 2018

Thực hiện Quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hướng dẫn thực hiện Quyết định như sau: