Quyết định số 782/QĐ-KCB ngày 4/3/2016 ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật kỹ thuật chuyên ngành quy trình gây mê hồi sức.

Quyết định số 782/QĐ-KCB ngày 4/3/2016 ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật kỹ thuật chuyên ngành quy trình gây mê hồi sức.

>> Quyết định số 782/QĐ-KCB ngày 4/3/2016 ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành gây mê hồi sức.
>> Danh mục 500 Quy trình Kỹ thuật Gây mê Hồi sức ban hành kèm theo Quyết định số 782/QĐ-KCB

Download

CÙNG DANH MỤC

3 comments