Hiển thị 273 trong 273 kết quả

Số VB Trích yếu Ngày bH
40/2009/QH12 Luật khám bệnh, chữa bệnh 23/11/2009
4121/QĐ-BYT Tài liệu Hướng dẫn xử trí tiêu chảy ở trẻ em 28/10/2009
18/2009/TT-BYT Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009 của Bộ Y tế Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 14/10/2009
182/2009/TT-BTC Thông tư số 182/2009/TT-BTC ngày 14/09/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện 14/09/2009
11/2009/TT-BYT Thông tư số 11/2009/TT-BYT ngày 14/08/2009 của Bộ Y tế Ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 14/08/2009
16/2008/QĐ-BYT Quyết định số 16/2008/QĐ-BYT ngày 22/4/2008 của Bộ Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế 22/04/2008
30/2008/QĐ-TTG Quyết định số 30/2008/QĐ-TTG ngày 22/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 22/02/2008
04/2008/QĐ-BYT Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú (đã thay thế bởi Thông tư số 05/2016/TT-BYT Quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú) 01/02/2008
01/2008/QĐ-BYT Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc 21/01/2008
PHCN Tài liệu Hướng dẫn cán bộ Phục hồi chức năng và cộng tác viên về Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 01/01/2008
PHCN Tài liệu Đào tạo nhân lực Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 01/01/2008
PHCN Bộ Tài liệu Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 01/01/2008
PHCN Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 01/01/2008
PHCN Tài liệu Hướng dẫn người khuyết tật và gia đình về Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 01/01/2008
43/2007/QĐ-BYT Quy chế quản lý chất thải y tế 30/11/2007
03/2007/QH12 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 21/11/2007
64/2006/QH11 Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội: Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 29/06/2006
4069/2001/QĐ-BYT Mẫu hồ sơ bệnh án dùng trong bệnh viện 28/09/2001
1895/1997/QĐ-BYT Quy chế bệnh viện 1895 19/09/1997
Thư viện Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị 16/07/1974
Thư viện Tổng hợp 16/07/1974
Thư viện Quy trình kỹ thuật khám, bệnh chữa bệnh 16/07/1794
PHCN Bộ sách Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (WHO)