Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn họp bàn giải pháp với Hội Phục hồi chức năng Việt Nam

Ngày 14/4/2021, Bộ Y tế, Cục quản lý Khám chữa bệnh đã tổ chức buổi họp với Hội Phục hồi chức năng Việt Nam để bàn về giải pháp phát triển Phục hồi chức năng tại Việt Nam. Cuộc họp do PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì, với sự tham […]

Ngày 14/4/2021, Bộ Y tế, Cục quản lý Khám chữa bệnh đã tổ chức buổi họp với Hội Phục hồi chức năng Việt Nam để bàn về giải pháp phát triển Phục hồi chức năng tại Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Y tế họp với Hội PHCN Việt Nam

Cuộc họp do PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì, với sự tham gia của Đại diện Lãnh đạo, Chuyên viên của các Vụ/Cục thuộc Bộ Y tế: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (QLKCB), Vụ Pháp chế, Cục quản lý Y dược cổ truyền; Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Bảo hiểm y tế; Viện Chiến lược và chính sách y tế;  PGS.TS.TTND. Trần Trọng Hải, Chủ tịch Hội Phục hồi chức năng tại Việt Nam, các đồng chí Phó chủ tịch Hội và một số Lãnh đạo các Ban, đơn vị của Hội.

Tại buổi họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn Bộ Y tế đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội Phục hồi chức năng Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt Hội đã thường xuyên đề xuất các giải pháp quản lý nhà nước, chuyên môn với Bộ Y tế để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phục hồi chức năng.

GS.TS Trần Trọng Hải- Chủ tịch Hội PHCN VN cùng các thành viên Hội đề xuất các giải pháp phát triển hệ thống PHCN tại Việt Nam

Về đề xuất không sáp nhập Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, hệ thống y tế địa phương do điạ phương quyết định căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn của Bộ Y tế. Bộ Y tế giao Cục QLKCB phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu văn bản xây dựng phát triển hệ thống Phục hồi chức năng và có công văn gửi các tỉnh về các khuyến cáo việc không sáp nhập Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng.

Về mở rộng danh mục kỹ thuật PHCN, đề nghị Hội PHCN Việt Nam tham gia xây dựng với Bộ Y tế, đồng thời rà soát lại các danh mục kỹ thuật PHCN, mở rộng danh mục để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh, người khuyết tật và cơ sở PHCN, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Danh mục kỹ thuật sẽ là cơ sở cho thanh toán BHYT.

Về cấp chứng chỉ hành nghề Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị Cục QLKCB phối hợp với Cục Khoa học-Đào tạo rà soát chương trình đào tạo, điều kiện đảm bảo tiêu chí cấp chứng chỉ hành nghề dựa trên đào tạo chính quy, đào tạo liên tục, đào tạo mở rộng phạm vi hoạt động hành nghề theo đúng quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh nhưng phải đảm bảo chương trình đào tạo chuẩn. Mở mã ngành PHCN có OT, ST, PT. Mã ngành mới sử dụng giáo viên có mã ngành tương tự.

Đối với các dự án đầu tư: BV PHCN TƯ, BV PHCN tỉnh và một số ngành có BV PHCN, đối với lĩnh vực của Bộ Y tế cần chuẩn hóa cho các đơn vị ban hành dưới dạng Thông tư. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng tiếp tục giao cho Cục QLKCB là đầu mối xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển Phục hồi chức năng theo 753/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TW của Ban Bí thư, trong đó xây dựng cần có quan điểm chiến lược và ưu tiên phát triển từng giai đoạn.

PV.

0 comments