Tài liệu hướng dẫn Phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tính do SARS-CoV-2

Để điều trị bệnh COVID-19 một cách toàn diện, cải thiện chức năng phổi và tâm lý ổn định, tăng cường khả năng vận động, ngăn chặn sự suy giảm về thể chất và tinh thần, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh được Lãnh đạo Bộ giao là đầu mối tổ chức biên soạn Hướng […]

Để điều trị bệnh COVID-19 một cách toàn diện, cải thiện chức
năng phổi và tâm lý ổn định, tăng cường khả năng vận động, ngăn
chặn sự suy giảm về thể chất và tinh thần, Cục Quản lý Khám,
chữa bệnh được Lãnh đạo Bộ giao là đầu mối tổ chức biên soạn
Hướng dẫn Phục hồi chức năng bệnh nhân COVID-19. Trong thời
gian rất ngắn, với sự tham gia tích cực, nhiệt tình và trách nhiệm
cao nhất của các chuyên gia bệnh viện Phổi Trung ương, chuyên
gia Phục hồi chức năng và cơ quan quản lý, đến nay Hướng dẫn
đã được hoàn thiện, thẩm định và ban hành.


Nội dung Hướng dẫn được xây dựng trên cơ sở kế thừa các tài
liệu Hướng dẫn Phục hồi chức năng bệnh nhân COVID-19 của
Trung Quốc, Italia, Hiệp hội Vật lý trị liệu thế giới… các tài liệu
về COVID-19 và Phục hồi chức năng mà Bộ Y tế đã ban hành.

Download tài liệu tại đây:0 comments