Tài liệu Hội nghị hướng dẫn triển khai kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, NVYT năm 2019

Tài liệu Hội nghị hướng dẫn triển khai kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, NVYT năm 2019https://www.dropbox.com/sh/txl87ag0xt0bcir/AAD1KWT9BMydoBu7dud4KRlPa?dl=0

Tài liệu Hội nghị hướng dẫn triển khai kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, NVYT năm 2019https://www.dropbox.com/sh/txl87ag0xt0bcir/AAD1KWT9BMydoBu7dud4KRlPa?dl=0

0 comments

Quản lý thông tin

Các văn bản về công tác chẩn đoán điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Quyết định số 322/QĐ-BYT ngày 06/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn Hướng dẫn Chẩn đoán và Điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (2019-nCoV). Quyết định số 125 /QĐ-BYT ngày 16  tháng 01  năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn Chẩn đoán và […]