Tài liệu ban hành kèm công văn số 584/KCB-HN ngày 30/5/2018 về việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các bệnh viện tư nhân

Tài liệu ban hành kèm công văn số 584/KCB-HN ngày 30/5/2018 về việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các bệnh viện tư nhân

>> Công văn số 584/KCB-HN ngày 30/5/2018 về việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuât và xếp hạng tương đương đối với các bệnh viện tư nhân

>> Hướng dẫn bệnh viện nộp hồ sơ

>> Báo cáo hồ sơ xét PTCM 10.5.2018

>> Bang-diem-6062-14.5.2018

>> Bản kê khai nhân lực theo 6062 10.5.2018

>> DS BV de gui CV

>> Bien ban phan tuyen mau 10.5.2018

One comment

  • Kính chào các anh/chị Cục KCB- Anh chi cho xin lại 01  bệnh viện chuyên khoa đã có Báo cáo hồ sơ xét phân tuyến CMKT và XHTĐ được Bộ công nhận ạ-Trân trọng cảm ơn!

Quản lý thông tin

Hành Trình Đỏ 2019: Không còn thiếu máu điều trị

Hành trình Đỏ 2019 đã thu hút hàng vạn người dân đến tham gia, đã tổ chức được 265 ngày hiến máu, bao gồm các ngày hội chính và các điểm hiến máu hưởng ứng ngay tại các địa phương; tiếp nhận được hơn 85.000 đơn vị máu.  Đây là những con số ấn tượng được đưa […]