Hướng dẫn xử trí cấp cứu lồng ghép cho người lớn và trẻ em

Mục đích của tài liệu này là phục vụ việc hướng dẫn đào tạo, tập huấn cho các thầy thuốc hồi sức cấp cứu chống độc của các cơ sở y tế tuyến tỉnh/thành phố và tuyến quận huyện để nâng cao năng lực cấp cứu cơ bản và quản lý lâm sàng các ca […]

Mục đích của tài liệu này là phục vụ việc hướng dẫn đào tạo, tập huấn cho các thầy thuốc hồi sức cấp cứu chống độc của các cơ sở y tế tuyến tỉnh/thành phố và tuyến quận huyện để nâng cao năng lực cấp cứu cơ bản và quản lý lâm sàng các ca bệnh hô hấp cấp tính nặng (SARI).

Cục quản lý Khám chữa bệnh (MSA-MOH) và Văn phòng Tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam (WHO) cho phép sao chép và phổ biến toàn bộ hay từng phần tài liệu này với điều kiện trích dẫn rõ ràng về WHO/MSA-MOH; đồng thời không được chỉnh lý về nội dung nếu không được phép và không được sử dụng vì mục đích lợi nhuận.

0 comments