Hướng dẫn tạm thời về xét nghiệm chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCoV, nhằm chuẩn bị, sẵn sàng tốt nhất cho công tác xét nghiệm […]

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCoV, nhằm chuẩn bị, sẵn sàng tốt nhất cho công tác xét nghiệm bệnh dịch nCoV, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc trung ương và Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành như sau:

1. Tiếp tục thực hiện việc lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm theo hướng dẫn tại Phụ lục 3 theo Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2020 Về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

2. Cập nhật các Hướng dẫn của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ) và Hướng dẫn của Berline về xét nghiệm và sử dụng các loại sinh phẩm xét nghiệm bằng kỹ thuật real-time RT PCR để sẵn sàng thực hiện xét nghiệm nCoV tùy theo diễn biến của dịch bệnh (các đường link Hướng dẫn tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này);

3. Chiến lược xét nghiệm phát hiện chủng vi rút mới nCoV theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 khi phòng xét nghiệm có đủ khả năng thực hiện xét nghiệm;

4. Thủ trưởng các đơn vị báo cáo về năng lực thực hiện xét nghiệm real-time RT PCR đối với bệnh viêm đường hô hấp tại Phụ lục 3 kèm theo Công văn này trước ngày 05/02/2020;

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm chỉnh thực hiện các nội dung nêu trên và báo cáo gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

0 comments