Hướng dẫn triển khai Thông tư 02 về giá dịch vụ y tế cho người bệnh không có thẻ BHYT

Hướng dẫn triển khai Thông tư 02 về giá dịch vụ y tế cho người bệnh không có thẻ BHYT

Hướng dẫn triển khai Thông tư 02 về giá dịch vụ y tế cho người bệnh không có thẻ BHYT

0 comments