CV Huong dan KT DG CLBV_Khao sat HLNB NVYT 2018_BAN HANH

CV Huong dan KT DG CLBV_Khao sat HLNB NVYT 2018_BAN HANH

CV Huong dan KT DG CLBV_Khao sat HLNB NVYT 2018_BAN HANH

0 comments

Quản lý thông tin

Hành Trình Đỏ 2019: Không còn thiếu máu điều trị

Hành trình Đỏ 2019 đã thu hút hàng vạn người dân đến tham gia, đã tổ chức được 265 ngày hiến máu, bao gồm các ngày hội chính và các điểm hiến máu hưởng ứng ngay tại các địa phương; tiếp nhận được hơn 85.000 đơn vị máu.  Đây là những con số ấn tượng được đưa […]