Mau bao cao ve tai chinh BV (T6.2018)

Mau bao cao ve tai chinh BV (T6.2018)

Mau bao cao ve tai chinh BV (T6.2018)

One comment

  • Các anh/chị cho em hỏi như sau: Trong file khảo sát Mau bao cao ve tai chinh tại biểu mẫu 03 ở cộ 3,6,9 có hướng dẫn đơn vị lấy số liệu là ” số liệu thống kê tại cột 3, cột 6, cột 9 đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ vào số lượng dịch vụ thực hiện trên Biểu mẫu số 21/BHYT – Thống kê dịch vụ kỹ thuật thanh toán BHYT đối với người bệnh BHYT đăng ký ban đầu/đa tuyến đến của Bảo hiểm xã hội nhân (X) với chi phí tiền lương kết cấu trong từng dịch vụ để xác định số liệu.

    Vậy cho em hỏi “chi phí tiền lương kết cấu trong từng dịch vụ để xác định số liệu” thì đơn vị lấy từ căn cứ nào, văn bản nào để xác định chi phí theo hướng dẫn vì hiện tại đơn vị chỉ biết trong giá thu đã cơ cấu chi phí tiền lương nhưng đơn vị lại không xác định được số cụ thể là số nào thì không thể tính ra số liệu theo yêu cầu của file khảo sát.
    Rất mong nhận được sự hướng dẫn của các anh/chị để đơn vị hoàn thành báo cáo khảo sát đúng thơi gian yêu cầu.
    Cảm ơn.