Hướng dẫn Danh mục giá dịch vụ kỹ thuật triển khai TT15

Hướng dẫn Danh mục giá dịch vụ kỹ thuật triển khai TT15

Hướng dẫn Danh mục giá dịch vụ kỹ thuật triển khai TT15

2 comments

  • Cho em hỏi xíu, như TT 15 bên cdha thì dv siêu âm chỉ có siêu âm chung chung không phân theo như bên TT 37 nữa vậy em áp dụng theo TT 15 thì bên em dùng mã nào ạ, cùng câu hỏi trên với dv X – Quang

  • Cho em hỏi xíu, như TT 15 bên chuẩn đoán hình ảnh thì dv siêu âm chỉ có siêu âm chung chung không phân theo như bên TT 37 nữa vậy em áp dụng theo TT 15 thì bên em dùng mã nào ạ, cùng câu hỏi trên với dv X – Quang